Tahiti

 24,00 48,00

Loading...

Omschrijving

Crémeux van yuzu / Crumble van amandelen en citroen / Gelei van passie en mango / Amandelbiscuit / Vanillemousse

4 pers: 24,00 € / 6 pers: 36,00 € / 8 pers: 48,00 €

Commandes / Bestellingen

La clôture des commandes sera strictement respectée.
De data waarop we de bestellingen afsluiten, zullen strikt nageleefd worden.

Jeudi 21/12 pour Noël
Donderdag 21/12 voor Kerstmis

Jeudi 28/12 pour Nouvel an
Donderdag 28/12 voor Oudejaarsavond

Les commandes doivent être récupérées à l’arrière de la patisserie!
Bestellingen dienen afgehaald te worden aan de achterkant van de patisserie!

Dim/Zon      24/12    09.00-15.00     Avenue Brabançonne 112
Lun/Maa      25/12    09.00-12.00     Brabançonnelaan 112
Dim/Zon      31/12     09.00-15.00     1030 Schaerbeek/Schaarbeek

Afin de garantir le bon déroulement des délais d’attente pendant la période de fin d’année,nous vous demandons de passer correctement toutes vos commandes. Au moment de la collecte, rien de plus ne peut être ajouté à votre commande.

Om de wachttijden tijdens de eindejaarsperiode in goede banen te laten verlopen, vragen
wij om al uw bestellingen juist te plaatsten. Bij afhaling kan er namelijk niets meer worden
toegevoegd aan uw bestelling.

CONSEILS / TIPS

Pour les glaces:

Enlever la neige carbonique ½ h avant la consommation, bien refermer la boîte isolante. Pour des mesures d’hygiène, les boîtes isolantes pour la conservation des glaces ne seront plus reprises, mais vendues à 12€.

La neige carbonique (8€) garantit une tenue de 8 heures. 

Conseils dégustation du chocolat:

Conserver et déguster à une t° entre 14 et 18°C.

Conseils dégustation des patisseries:

Conserver dans un frigo à une t° entre 2 et 5°C.

Voor ijstaarten:

Haal het droogijs ½ u voor consumptie uit de isolerende doos en sluit deze opnieuw. Om hygiënische redenen nemen we de isolerende dozen voor de bewaring van ijstaarten niet meer terug.

Deze worden verkocht aan 12€. Het droogijs (8€) garandeert 8 uur houdbaarheid.

Tip bij het degusteren van chocoladeproducten:

Bewaren en degusteren op een temperatuur tussen 14 en 18°C.

Tip bij het degusteren van patisserieproducten:

Bewaren in de koelkast op een temperatuur tussen 2 en 5°C.